Top

Keuren BrandblussersKeuren van brandblussers.

Wij keuren uw brandblussers voor € 17,50 ,- per eenheid 
en voor € 15,- bij meer dan 2 eenheden

 Waarom is het keuren van brandblussers nodig.

Om te voorkomen dat de Arbodienst of de Brandweer u sancties oplegd.

U bent bij de wet verplicht om uw brandblussers te laten controleren.

Na een calamiteit stelt de schadeverzekeraar, dat u niet aan uw zorgplicht heeft voldaan. U moet zelf opdraaien voor de schade.

En dat u bij een beginnende brand er van uit kan gaan dat u brandblusser het doet.Wat doet  voor u tijdens het keuren van uw materiaal. • Controle op beschadigingen en roestvorming
 • Keuring van slang en spuitmond
 • Keuring van transfer en rijkstype kleur
 • Keuring van de verzegeling
 • Controle van de druk
 • Keuring van het inslagmechanisme
 • Keuring van de afdichtingen
 • Gewichtscontrole (koolzuursneeuwblussers)
 • Controle van inslag stoomwezen (koolzuursneeuwblussers)
 • Controle van leeftijd blusser
 • montage en demontage 
 • Aanbrengen keuringsstickers

De keuringen aan uw brandblussers door  is inclusief voorrijkosten maar
exclusief 
het aanbrengen van een nieuwe verzegeling en indien nodig afwijkende onderhoud dan standaard keuring. Bijvoorbeeld het hervullen van uw blussers of vervangen van de blustof.Tevens tonen wij u bij bezoek ons REOB certificaat zodat u kunt zien dat
wij van REOB gecertificeerd zijn.

*Met de invoering van het gebruiksbesluit is er ook een wijziging gekomen met betrekking tot de keuringstermijn van kleine blusmiddelen. Hierover is op dit moment landelijk veel onduidelijkheid. Onderhoud dient jaarlijks opnieuw uitgevoerd te worden. Mocht de klant een controle van 1x per twee jaar willen dan nog zal een periode ingeknipt worden van een jaar! Anders voldoet het REOB onderhoudsbedrijf niet aan de norm. Ook moet er goed gekeken worden of er ander criteria zijn waaraan het object moet voldoen. Wellicht dat er op het object een eisende wet of regelgeving van kracht is met betrekking tot de brandpreventieve middelen. Daarnaast is er altijd nog de brandverzekering die een eis neer kan leggen met betrekking tot de brandpreventieve middelen. Ook deze wetten, regelingen en eisen van de brandverzekeraar komen vaak op minimaal 1x per jaar uit! Let dus goed op wanneer er uitspraken worden gedaan met betrekking tot de keuringstermijn van kleine blusmiddelen. In veel gevallen zal de controle 1x per jaar blijven.